Sparfromer
Förköpsinformation
|
Tillstånd och försäkring

Förköpsinformation

Då Spargruppen bedriver tillståndspliktig verksamhet vill vi här ge dig som kund information om bolaget och dess verksamhet.

Notera att Spargruppen kan verka under olika tillstånd beroende på vilket kundförhållande som du tillsammans med din rådgivare finner vara det bästa för just dig.

Om Spargruppens egna tillstånd och verksamhet kan du läsa här.

Då Spargruppen även fungerar som ett anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i de fall en kund tecknar eller äger produkter utanför ramen av försäkring hittar du mer information här.

Relaterat innehåll
Förköpsinformation 2022:1

Förköpsinformation 2022:1

Information om försäkringsdistributören i enlighet med lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution Uppdaterad version augusti 2022
Läs mer
Övrig Förköpsinformation

Övrig Förköpsinformation

Viktig information till dig som kund hos Spargruppen Sverige AB när du blir rekommenderad placering utanför ramen för försäkring (ISK eller värdepappersdepå)

Läs mer

En trygg rådgivare genom alla steg

Du kan enkelt anmäla eventuellt missnöje och vi står under finansinspektionens tillsyn. Du kan se våra aktiva licenser nedan.

Insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

Besök

SwedSec

SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.

Besök

SFM

Sfm är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

Besök

Tydliga

Tydliga är en organisation för försäkringsdistribution vilka ger dess medlemmar förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser samt fungerar som ett stöd avseende regelefterlevnad.

Besök
Sedan 2008 hjälper vi dagligen privatpersoner och företag att ta kontroll över sin ekonomi, spara pengar och hantera sina risker

Kontakt

Alla rättigheter © Spargruppen Sverige AB

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!