För privatpersoner
För dig som privatperson
|
Vi har tid för dina frågor

För dig som privatperson

Varför Spargruppen?
  • Personligt omhändertagande
  • Hög tillgänglighet
  • Brett utbud av möjligheter
  • Ser till helheten

Oavsett vilka frågor du ställs inför när det kommer till din ekonomi så kan det vara klokt att förlita sig på expertis. Vi utgår alltid från din unika situation och kommer med tips och råd om du har förbättringar att tillgå. Genom att vi inte har egna produkter utan arbetar via distributörsavtal så kan vi ta vara på marknadens breda möjligheter.

Hur går det till?

  • Vi träffas och berättar mer om oss
  • Du får berätta om dig
  • Du får förslag på förbättringar
  • Dessutom får du en kontakt som finns tillgänglig framöver

Ett möte hos oss kan handla om:

1. Pensions­optimering för livet efter arbets­livet 

Om du har gått i pension eller börjar närma dig pensionen kan vi fokusera hela samtalet på hur du bäst tar ut din pension och hur den kan fortsätta att växa under utbetalningen. Vi lär dig om pensionens olika delar och skatteeffekter vid uttag. Det är också extra viktigt att tänka på vilken risk du bör ha då tiden för uttag närmar sig.

Denna tjänst kallas pensionsoptimering och kostar 5 000 kr.

2. Pensionen – ditt framtida lediga liv

Vi vill hjälpa dig att nå önskad pensionsinkomst. Därför ser vi över hur och var din pension är pla­cerad och hjälper dig att flytta pensionen och samla den på ett ställe, när det passar. Vårt mål är att ta dig till ett bättre läge så att dina pensionspengar kan växa. 

3. Vägledning för dina investeringar

Vi tar fram en långsiktig placeringsplan utifrån hur aktiv du vill vara, vilken tidshorisont du tänker dig och vilken inställning du har till avkastning och risk.

4. Guidning till mer hållbara investeringar

Många av våra kunder undrar hur sparandet kan bidra till en mer hållbar utveckling och samtidigt låta sparpengarna få möjlighet att växa.

5. Råd när marknader eller livet förändras

Vi hjälper dig att göra justeringar i takt med att marknader eller din livssituation ändras. På så sätt blir det enklare att ta välgrundade och rationella beslut och undvika att agera känslomässigt.

6. Rätt skydd vid oväntade händelser

Ge dig och din familj ekonomisk trygghet om någonting oväntat händer – och förstå hur familjejuridiken kan påverka er.

 

Relaterat innehåll
Fråga oss om sparande

Fråga oss om sparande

För att du ska ha en så trygg ekonomi som möjligt rekommenderar vi alla att spara. Men det är viktigt att spara på rätt sätt.

Läs mer

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

En trygg rådgivare genom alla steg

Du kan enkelt anmäla eventuellt missnöje och vi står under finansinspektionens tillsyn. Du kan se våra aktiva licenser nedan.

Insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

Besök

SwedSec

SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.

Besök

SFM

Sfm är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

Besök

Tydliga

Tydliga är en organisation för försäkringsdistribution vilka ger dess medlemmar förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser samt fungerar som ett stöd avseende regelefterlevnad.

Besök
Sedan 2008 hjälper vi dagligen privatpersoner och företag att ta kontroll över sin ekonomi, spara pengar och hantera sina risker

Kontakt

Alla rättigheter © Spargruppen Sverige AB

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!