Livförsäkring Spargruppen
Hållbarhet
|
Etiska val och för en grönare framtid

Hållbarhet

Hållbarhet har på senare blivit en allt mer viktig faktor när det gäller val av investeringar. Vad som avser hållbarhet är ofta en individuell fråga men kännetecknas som regel att välja investeringar utifrån ett etiskt perspektiv och en grönare framtid.

Intresset och förväntningarna på Spargruppen utifrån ett kundperspektiv växer hela tiden och därför väljer Spargruppen att endast rekommendera bolag och produkter som har en uttalad filosofi kring arbetet med hållbarhet.

Som beskrivs ovan handlar det om bl a en grönare framtid, människors rättigheter samt att undvika bolag som producerar produkter eller tillhandahåller tjänster inom verksamheter som anses kontroversiella inom begreppet hållbarhet. Det kan avse verksamheter inom  kommersiellt spel, tobak, pornografi, vissa fossila bränslen och kärnvapen.

Du som kund kommer att få frågor om vad hållbarhet är för just dig.

Relaterat innehåll
Fråga oss om sparande

Fråga oss om sparande

För att du ska ha en så trygg ekonomi som möjligt rekommenderar vi alla att spara. Men det är viktigt att spara på rätt sätt.

Läs mer

En trygg rådgivare genom alla steg

Du kan enkelt anmäla eventuellt missnöje och vi står under finansinspektionens tillsyn. Du kan se våra aktiva licenser nedan.

Insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

Besök

SwedSec

SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.

Besök

SFM

Sfm är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

Besök

Tydliga

Tydliga är en organisation för försäkringsdistribution vilka ger dess medlemmar förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser samt fungerar som ett stöd avseende regelefterlevnad.

Besök
Sedan 2008 hjälper vi dagligen privatpersoner och företag att ta kontroll över sin ekonomi, spara pengar och hantera sina risker

Kontakt

Alla rättigheter © Spargruppen Sverige AB

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!