Företagsrådgivning
För företag & företagare
|
Nyttja vår expertis

För företag

För dig med egen verksamhet och/ eller med personal
  • Har du koll på 3:12-reglerna?
  • Har du och din personal marknadens bästa pensionsförvaltning?
  • Hur har du placerat bolagets kassa?

Har du egen verksamhet?

Det är ganska krävande att vara egen och verksamheten tar tid och energi. Lägg då därtill att oavsett vilken verksamhet som bolaget har så ställs en företagare inför ekonomiska frågor. De flesta tar hjälp att redovisningsbyrå och ren revisor men det handlar oftast om rena redovisningsfrågor. Du har säkert hört talas om 3:12 reglerna för aktiebolag? Det är regelverk för hur du med eget bolag så smidigt som möjligt kan räkna fram hur mycket skatt du behöver betala. Men till detta kommer också hantering av egna och personalens pensionsmedel som du kan läsa om bredvid. Och bolagets egna kassa.

För anställda?

Vi hjälper dig och dina anställda med förvaltningen av pensionspengar. Att sätta av rätt summa pengar är bara en liten del av vad den totala pensionen kommer att vara värd. Om värdet t ex minskar på grund av en dålig förvaltning så äts ju avsättningarna upp. Vi ser dagligen hur utvecklingen hade kunnat vara bättre och en viktig nyckel är att ha en fungerande kontakt. Ekonomi är en färskvara.

Kassaplacering

Har du ens ränta på bolagets egna medel? Många har inte det. Och ibland har bolag ganska stora tillgångar som ska användas efter en viss tid. Då kan det vara klokt att använda denna tid så att pengarna arbetar och får möjlighet att växa i värde. Vi arbetar med ett flertal olika alternativa ränteplacering men även fonder för dig som vågar ta en lite större risk och får då ytterligare en bättre möjlighet.

Alla dessa resonemang är väldigt individuella och varje verksamhet är unik. Kontakta oss idag för att få reda på om du och din verksamhet har möjligheter till att förbättra något.

Nedan visas exempel på Skandias traditionella förvaltning om du skulle ha satt in 100 000 kr för tio år sedan.

Exemplet visar utvecklingen efter avdrag för skatt och avgifter

Relaterat innehåll
4 av 10 småföretag saknar avsättning till tjänstepension

4 av 10 småföretag saknar avsättning till tjänstepension

Nya beräkningar som Länsförsäkringar tagit fram visar att hela fyra av 10 företagare saknar tjänstepensionsavsättningar till ägarna eller de anställda vilket kan få stora konsekvenser längre fram i livet.

Läs mer

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

En trygg rådgivare genom alla steg

Du kan enkelt anmäla eventuellt missnöje och vi står under finansinspektionens tillsyn. Du kan se våra aktiva licenser nedan.

Insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

Besök

SwedSec

SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.

Besök

SFM

Sfm är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

Besök

Tydliga

Tydliga är en organisation för försäkringsdistribution vilka ger dess medlemmar förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser samt fungerar som ett stöd avseende regelefterlevnad.

Besök
Sedan 2008 hjälper vi dagligen privatpersoner och företag att ta kontroll över sin ekonomi, spara pengar och hantera sina risker

Kontakt

Alla rättigheter © Spargruppen Sverige AB

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!