Om du inte är nöjd
Hantering av klagomål
|
Vänd dig till oss

Om du inte är nöjd

Denna punkt är otroligt viktig för att du som kund ska känna förtroende och tillförlit att dina intressen är satta i absolut första hand. Om du mot förmodan är missnöjd med en tjänst vi levererat är det viktigt att du meddelar detta till oss. Vi har riktlinjer för hantering av klagomål enligt FFFS 2018:10.

Du bör i första hand ta kontakt direkt med din rådgivare hos oss för att rätta till eventuella missförstånd eller andra oegentligheter. Är du fortfarande inte nöjd kan du kontakta klagomålsansvarig hos oss. Du bör då skriftligen beskriva specifikt vad du är missnöjd med samt inkomma med relevanta fakta och handlingar kring den tjänst eller produkt vi levererat. Ett klagomål ska inkomma inom skälig tid från det tillfälle då rådgivningen ägt rum.

Via post:
Klagomålsansvarig
Spargruppen
Gamla Brogatan 29
111 20 STOCKHOLM
Via E-post:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Via telefon:

Vägledning kan erhållas från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen. Om du inte är nöjd efter att du skriftligen inkommit med ett klagomål och fått ditt ärende behandlat av oss kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Relaterat innehåll
Aktier, fonder & värdepapper

Aktier, fonder & värdepapper

Vi reder ut aktier, fonder och värdepapper.

Läs mer

En trygg rådgivare genom alla steg

Du kan enkelt anmäla eventuellt missnöje och vi står under finansinspektionens tillsyn. Du kan se våra aktiva licenser nedan.

Insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

Besök

SwedSec

SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.

Besök

SFM

Sfm är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

Besök

Tydliga

Tydliga är en organisation för försäkringsdistribution vilka ger dess medlemmar förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser samt fungerar som ett stöd avseende regelefterlevnad.

Besök
Sedan 2008 hjälper vi dagligen privatpersoner och företag att ta kontroll över sin ekonomi, spara pengar och hantera sina risker

Kontakt

Alla rättigheter © Spargruppen Sverige AB

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!