FAQ
FAQ
|
Frågor & svar

Frågor & svar

Svar på några vanliga frågor
 • Hur kan det vara kostnadsfritt att komma på ett möte?

  Ett inledande möte handlar om att tillsammans se om det finns anledning till ett samarbete. Om du senare får ett förslag av oss om en viss produkt eller tjänst så får du samtidigt information om vilka kostnader som gäller. I denna kostnad ingår vår förmedlingsprovision. Kostnaden är alltid densamma oavsett av vem du köper produkten eller tjänsten av. Det kan exempelvis röra sig om en årlig förvaltningsavgift för en fond eller pensionsförsäkring. En bankrådgivare som hjälper sina kunder får lön på samma sätt dvs genom de avgifter som kunden betalar till banken för olika produkter och tjänster. Har vi gjort jobbet så får vi också ersättning för detta.

 • Varför ska jag välja att Spargruppen hjälper mig?

  Spargruppen arbetar med så många olika aktörer inom Bank & Försäkring vilket gör att du får en professionell hjälp att hitta rätt bland de bästa bolagen på marknaden. Samt att du får en löpande hjälp med bevakning och uppdatering utan extra avgifter. Vår affärsidé handlar just om att erbjuda mångfald under ett och samma tak men också att ta tillvara på mjuka värden och ha ett stort engagemang gentemot våra kunder. Här vet vi att vi håller hög kvalitet och går ofta lite utanför den rena affärsförbindelsen och kan vara behjälpliga på olika sätt. Det kan t ex vara att hjälpa till med deklarationen eller reda ut begrepp på placeringar som inte är tecknade via oss.

 • Vilka är era kunder?

  Alla som förfogar över medel. Detta kan t ex vara privatpersoner som är trötta på bankens partiska eller uteblivna råd. Det kan vara pensionssparare som inte längre har kontakt med sitt pensionsbolag. Men också företag som har överlikvid och vill placera sina pengar bra. Det kan också gälla nysparande eller investeringar i övrigt.

 • Måste jag investera om jag kommer till er?

  Absolut inte. De flesta som kommer till oss har redan olika investeringar men kanske inte har en fungerande kontaktperson. Om möjligt så kan vi bli av dig utnämnda som din kontakt. Detta påverkar inte investeringen på något sätt. Men givetvis är vi också behjälpliga med olika typer av nyinvesteringar. Det är inte ovanligt om du som kund t ex sålt en bostad och fått kapital över.

 • Om jag inte har några placeringar?

  Självklart är alla inte alltid i den ställningen att man är beredd att investera.

  Men du kanske har en pensionsförsäkring och inte har träffat din pensionsrådgivare på åtskilliga år. Då kan det vara väldigt bra att se över hur försäkringen är uppbyggd och vilka villkor och avgifter som gäller. Konkurrensen idag gör det ofta lönsamt att se om du kan förbättra något.

 • Blir jag bunden till Spargruppen? Tänk om jag flyttar…

  Nej. Att använda oss som förmedlare innebär att du som kund tills vidare använder oss som kontakt på t ex en pensionsförsäkring. Om du skulle vara missnöjd med vårt arbete eller flyttar så har du rätten att utnämna någon annan som kontakt.  Vi arbetar enbart med välkända aktörer och varumärken som finns representerade i hela landet.

 • Varför har ni ringt just till mig?

  Vi har två kontor – Stockholm och Nyköping. Vi marknadsför oss på olika sätt. Bl a genom en direktkontakt där vi ringer till geografiskt avskärmade områden och får slumpmässigt urval på av oss utvald åldersgrupp. Vilken åldersgrupp vi ringer till beror på när vi ringer.

 • Vad ska jag förbereda inför ett möte?

  Förbered gärna frågor samt att det är väldigt bra att ha olika ekonomiska engagemang nedskrivna alternativt ta med värdebesked, deklaration etc.

 • Jag har precis träffat banken som sa att allt var bra – varför ska jag då komma på ett möte hos er?

  För det första så utgår banken utifrån dina engagemang hos just dem. Ibland ser vi saker ur en annan synvinkel. Sedan är det väldigt ofta så att ni tittat på just dina bankinnehav. Pratade ni om pensions- och/eller kapitalförsäkringar också? Vi arbetar med både bank och försäkring.

 • Inom vilka områden är era rådgivare utbildade?

  Som nämnts på olika ställen så arbetar vi inom både bank och försäkring. För att få arbeta med förmedling inom detta så krävs utbildning. Alla våra rådgivare har erforderlig dokumenterad utbildning som t ex livdiplom samt Swedsec. Samtidigt krävs en god branschvana vilket våra rådgivare har en mycket god efter sammanlagt mer än 40 år i branschen.

 • Vem kontrollerar er verksamhet?
  Ytterst är det Finansinspektionen som utfärdar tillstånd och utövar tillsyn. Men för att löpande se till att vi lever efter de regelverk och riktlinjer som finns så anlitar vi en så kallad Compliance Officer som opartiskt hjälper oss att säkerställa att våra rådgivare arbetar efter god rådgivningssed.
 • Jag har placeringsprodukter som jag inte riktigt vet vad det är. Får jag komma till er och få detta förklarat?

  Javisst. Det är precis det vi är till för. Enligt god rådgivningssed så är detta en otroligt viktig punkt. Du som kund skall enbart bli rekommenderad att placera i sådant som är lämpligt utifrån dina behov och framförallt kunskaper. Har du placeringsprodukter som du anser är svåra att begripa sig på bör du definitivt ta hjälp för att få detta förklarat. Det kanske också kan vara läge att förenkla i din ekonomi.

 • Vem får ta del av mina uppgifter?

  Vi lyder under samma sekretess som banken. Endast behörig personal får ta del av kunduppgifter och får aldrig lämna dessa vidare till tredje part.

 • Relaterat innehåll
  Företagsrådgivning

  För företag

  För dig med egen verksamhet och/ eller med personal.

  Läs mer

  En trygg rådgivare genom alla steg

  Du kan enkelt anmäla eventuellt missnöje och vi står under finansinspektionens tillsyn. Du kan se våra aktiva licenser nedan.

  Insuresec

  Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

  Besök

  SwedSec

  SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.

  Besök

  SFM

  Sfm är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

  Besök

  Tydliga

  Tydliga är en organisation för försäkringsdistribution vilka ger dess medlemmar förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser samt fungerar som ett stöd avseende regelefterlevnad.

  Besök
  Du vet väl att ett möte är helt kostnadsfritt, du förbinder dig inte till något och vi hjälper dagligen kunder ta kontroll över sin ekonomi, spara pengar och hantera sina risker.

  Kontakt

  Alla rättigheter © Spargruppen Sverige AB

  Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

  Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

  Tack för ditt meddelande!