Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
|
45 minuters möte

Vårt erbjudande

Vi vill ta 45 minuter av din tid i anspråk. Du får under en kopp fika en ordentlig presentation av vår verksamhet och du får berätta lite om din ekonomiska situation.

Rådgivaren kommer att säkerställa om det finns något som bör ses över.

Du behöver inte bestämma dig för något utan det får gå i den takt som ni finner lämplig.

Beroende på vad ni kommer fram till så kanske ni träffas igen och diskuterar närmare och detta kan leda till ett konkret förslag från vår sida.

Om du bestämmer dig för att vi hjälper dig så blir du också kund hos Spargruppen. Det innebär att vi löpande fungerar som din kontakt avseende någon del i ekonomi.

Då får du också tillgång till vårt överskådliga inloggningssystem där du själv kan titta på dina innehav och din rådgivare kommer löpande hålla en bevakning samt komma med löpande råd och information om dina innehav.

Välkommen!

En trygg rådgivare genom alla steg

Du kan enkelt anmäla eventuellt missnöje och vi står under finansinspektionens tillsyn. Du kan se våra aktiva licenser nedan.

Insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

Besök

SwedSec

SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.

Besök

SFM

Sfm är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

Besök

Tydliga

Tydliga är en organisation för försäkringsdistribution vilka ger dess medlemmar förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser samt fungerar som ett stöd avseende regelefterlevnad.

Besök
Du vet väl att ett möte är helt kostnadsfritt, du förbinder dig inte till något och vi hjälper dagligen kunder ta kontroll över sin ekonomi, spara pengar och hantera sina risker.

Kontakt

Alla rättigheter © Spargruppen Sverige AB

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!