Vårt erbjudande

Vårt erbjudande

Vi vill ta 45 minuter av din tid i anspråk. Du får under en kopp fika en ordentlig presentation av vår verksamhet och du får berätta lite om din ekonomiska situation.

Rådgivaren kommer att säkerställa om det finns något som bör ses över.

Du behöver inte bestämma dig för något utan det får gå i den takt som ni finner lämplig.

Beroende på vad ni kommer fram till så kanske ni träffas igen och diskuterar närmare och detta kan leda till ett konkret förslag från vår sida.

Om du bestämmer dig för att vi hjälper dig så blir du också kund hos Spargruppen. Det innebär att vi löpande fungerar som din kontakt avseende någon del i ekonomi.

Då får du också tillgång till vårt överskådliga inloggningssystem där du själv kan titta på dina innehav och din rådgivare kommer löpande hålla en bevakning samt komma med löpande råd och information om dina innehav.

Välkommen!

Spargruppen innehar följande aktiva licenser:

insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

swedsec lr blå

Spargruppen är licensierad via Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.