Tillsyn

Som aktör på den finansiella marknaden finns ett tydligt regelverk att följa gällande arbetssätt, riktlinjer och utbildningskrav.

Spargruppen Sverige AB med org. nr 556434-3340 är registrerat hos Bolagsverket som försäkringsförmedlare.

Den myndighet som kontrollerar Spargruppens verksamhet och utfärdar våra tillstånd är Finansinspektionen.

Spargruppens tillstånd hittar du här (öppnas i nytt fönster).

Vid frågor kan du kontakta Finansinspektionen på tel: 08-787 80 00.

 

Spargruppen innehar följande aktiva licenser:

insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

swedsec lr blå

Spargruppen är licensierad via Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.