Våra kunder

Då vi är behjälpliga med så många olika delar inom ekonomi så är det svårt att gå igenom precis allt vad vi kan hjälpa till med.

Två familjers ekonomier kan till synes se likadana ut men börjar vi diskutera hur kunskapsnivån, riskviljan och marknadstron ser ut så börjar skillnaderna att synas.

För att du lättare ska förstå hur ett samarbete kan se ut följer här nedan några exempel.

lennart

Lennart 61 år

Lennart arbetar och planerar att göra det fram till 65 år. Lennart äger idag bl a aktiefonder som han har haft under lång tid och som har gått upp mycket i värde. Eftersom han har haft fonderna så länge så var det väldigt längesedan han hade kontakt med den rådgivare som rekommenderade fonderna en gång i tiden. 

Lennart är nu orolig för att börsen skall vara orolig och vill säkra att han inte förlorar pengar inför sin pensionering.

Lennart kan inte särskilt mycket om branschen och är öppen för alternativ.

Spargruppen kan här göra en bedömning att den placeringshorisont fram till pensioneringen är väldigt kort för detta risktagande speciellt i kombination med Lennarts oro för börsen.

I detta fall kan det därför vara lämpligt att välja en fond med lägre risk vilket vi givetvis hjälper till med. Och självklart kommer vi löpande bevaka Lennarts fond och komma med rekommendationer med tiden om det finns skäl för det.


 

kalle

Kalle 35 år

Kalle har ganska nyligen fått ordning på sin ekonomi efter studier och bostadsköp och känner sig redo att spara för framtiden.

Kalle tycker att aktiemarknaden är spännande och efter en passandebedömning så kommer Kalle tillsammans med sin rådgivare fram till att Kalle ska göra valen själv vilka typer av placeringar han ska spara i. Men Kalle kan inget om skatter eller hos vem han ska spara.

Spargruppen är här behjälpliga med att informera Kalle om hur kapitalskatter fungerar och vilka olika alternativ han har. Därefter får Kalle olika förslag om hur han skatta mest effektivt samt hos vilken aktör han bör spara där utbudet av möjligheter passar bäst i kombination med bäst villkor och avgifter.


 

pat

Patricia 67 år

Patricia har under åren skaffat sig många olika engagemang i olika banker såsom fonder hos tre olika banker. Hon har även sparmedel hos en nischbank, äger aktier och lever till vardags av en god och livsvarig pensionsinkomst.

Patricia har till synes bra och passande placeringar utifrån sina behov och önskemål och behöver därför inte ändra på något.

Men, hon tycker att det är rörigt att ha allt så utspritt. Samt att hon inte har särskilt bra kontakt med alla olika banker och bolag.

Så Patricias egentliga önskemål är att samla ihop sina tillgångar och upprätta en bra och fungerande rådgivningskontakt för framtida behov av förändringar.

Spargruppen kan här vara behjälpliga tack vare att värdepapper idag går att flytta mellan olika institut. Vi kan öppna en värdepappersdepå hos lämplig aktör åt Patricia dit samtliga placeringar flyttas. Detta sker utan att de säljs vilket kan vara viktigt av skattemässiga skäl. Hon får då tillgångarna samlade och Spargruppen fungerar som kontakt med löpande rådgivningshjälp.

Vid pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring

Många är vi som genom tidigare anställningar och genom privat sparande har samlat på oss olika pensionsförsäkringar.

Vid byte av arbetsgivare är det också vanligt man byter pensionsbolag.

Detta kan resultera i att man har fler olika försäkringar än vad man behöver och åren kan ha gått vilket har gjort att kontakten med pensionsrådgivaren inte längre finns kvar.

Flertalet försäkringar innehåller dessutom fonder som löpande bör ses över.

Spargruppen erbjuder här att löpande sköta försäkringarna och erbjuda investeringsrådgivning. Du som kund har ju redan försäkringarna och betalar en viss avgift till pensionsbolaget. I denna avgift har du faktiskt rätten till rådgivning.

Ge oss chansen utan att du betalar något extra eftersom vi får ersättningen från pensionsbolaget och eventuellt fondbolaget.

Ibland kan det också löna sig att byta pensionsbolag vilket idag är möjligt tack vare en ganska ny så kallad ”flytträtt”. Samma sak kan även gälla kapitalförsäkring.

 

Spargruppen innehar följande aktiva licenser:

insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

swedsec lr blå

Spargruppen är licensierad via Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.