Om Spargruppen

Spargruppen är ett privatägt förmedlarbolag med inriktning på bank & försäkring. Det betyder att vi inte har egna produkter som vi säljer utan tar vara på det utbud av möjligheter som redan finns på marknaden.

I modern tid har detta utbud ökat markant och det råder stor konkurrens mellan banker och försäkringsbolag vilket gör att de val du som kund en gång i tiden gjort kanske inte är det allra bästa idag.

Vi lever också i en tillvaro där konjunkturer svänger fort och informationssamhället gör också att förändringar på marknaden kan gå fort från tid till annan.

Alla tycker inte att ekonomi är det roligaste som finns – det gör vi!

För att hantera något på bästa sätt är det sannolikt bra om man också tycker det är roligt.

Våra kunder tycker inte alltid att jämföra försäkringar eller placeringar är så roligt. Därför blir ekonomin också lidande och ämnen som t ex risker, skatter eller avgifter läggs åt sidan. Just sådana saker är något vi tittar väldigt mycket på. 

Vi vill vara din personliga rådgivare

Med handen på hjärtat – hur ofta har du kontakt ditt pensionsbolag och pratar om dina försäkringar?

Hur ofta ringer din bankkontakt och informerar om att det kan vara läge att se över dina placeringar?

Sanningen är att det i de flesta fall inte sker så ofta som det skulle behövas. Och det är precis här vi kommer in i bilden. Vi gör jobbet år dig! Vi håller alla våra kunders innehav under bevakning och är det något som behöver diskuteras så bokar rådgivaren in dig som kund på ett uppföljningsmöte för att tillsammans diskutera.

Vår bestämda uppfattning är att ekonomi är en färskvara som också ska behandlas som sådan.

Spargruppen innehar följande aktiva licenser:

insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

swedsec lr blå

Spargruppen är licensierad via Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.