Hantering av klagomål

Denna punkt är otroligt viktig för att du som kund ska känna förtroende och tillförlit att dina intressen är satta i absolut första hand. Om du mot förmodan är missnöjd med en tjänst vi levererat är det viktigt att du meddelar detta till oss. Vi har riktlinjer för hantering av klagomål enligt FFFS 2018:10.

Du bör i första hand ta kontakt direkt med din rådgivare hos oss för att rätta till eventuella missförstånd eller andra oegentligheter. Är du fortfarande inte nöjd kan du kontakta klagomålsansvarig hos oss. Du bör då skriftligen beskriva specifikt vad du är missnöjd med samt inkomma med relevanta fakta och handlingar kring den tjänst eller produkt vi levererat. Ett klagomål ska inkomma inom skälig tid från det tillfälle då rådgivningen ägt rum.

Via post:
Klagomålsansvarig
Spargruppen
Gamla Brogatan 29
111 20 STOCKHOLM
Via E-post
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Via telefon
08-517 885 00


Vägledning kan erhållas från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen. Om du inte är nöjd efter att du skriftligen inkommit med ett klagomål och fått ditt ärende behandlat av oss kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Spargruppen innehar följande aktiva licenser:

insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

swedsec lr blå

Spargruppen är licensierad via Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.