Förköpsinformation

Då Spargruppen bedriver tillståndspliktig verksamhet vill vi här ge dig som kund information om bolaget och dess verksamhet.

Notera att Spargruppen kan verka under olika tillstånd beroende på vilket kundförhållande som du tillsammans med din rådgivare finner vara det bästa för just dig.

Om Spargruppens egna tillstånd och verksamhet kan du läsa här.

Då Spargruppen även fungerar som ett anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i de fall en kund tecknar eller äger produkter utanför ramen av försäkring hittar du mer information här.

Spargruppen innehar följande aktiva licenser:

insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

swedsec lr blå

Spargruppen är licensierad via Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.