Allmänt om sparformer

Det här med bank och försäkring är inte alltid så lätt och kunders intressen och kunskaper skiljer sig åt.

Vissa har handlat med aktier så länge de kan minnas och vissa har aldrig bekantat sig med en placering utöver rent bankkonto.

Till detta skall läggas att tillgångar beskattas på olika sätt och det är därför en hel del begrepp som du som kund bör ha grundläggande kunskaper om innan du bestämmer dig för hur dina pengar bör vara investerade.

Till detta kommer villkor och avgifter. Det kan verkligen löna sig att gå igenom dina mer exakta behov och se till att du inte har onödigt stränga villkor eller betalar höga avgifter i onödan.

För att ge dig lite grundläggande information om vilka typer av begrepp som vanligtvis uppkommer under våra rådgivningssamtal följer här några exempel:

Aktier

En ägarandel i ett bolag som vanligtvis är börsnoterat. Du har säkert hört talas om Ericsson. Det är en vanlig aktie som många svenskar äger eller har ägt.

För att tjäna pengar på aktier bör du ha god marknadskännedom och placera på lång sikt. Aktiemarknaden har svängt mycket och du bör vara beredd på stora rörelser. Men visst, med tålamod och god kunskap i förening med lite tur så kan det löna sig.

Fonder

En fond gör ofta jobbet åt dig då fonden placerar i många tillgångar och ger en större riskspridning än t ex en enskild aktie.

Fonder har också olika risknivåer vilket gör att du kan placera dina pengar till lämplig risk. En fond med låg risk ger normalt en lägre långsiktig avkastning men kan vara bra ändå om du eventuellt ska använda dina pengar på kortare sikt.

Om du väljer fonder med högre risk som t ex en Sverigefond så bör du se dina pengar på lång sikt och vara beredd på kurssvängningar och göra byten för att hela tiden ligga rätt placerad.

Om du inte är intresserad av detta bör du rimligen använda en försiktigare fond.

I modern tid har det blivit vanligt med så kallade strategifonder där risknivån förändras med tiden i förhoppning att vara med på uppgångar på marknaden och undvika nedgångar. En skicklig förvaltning är nyckeln till framgång.

Spargruppen hjälper dagligen investerare att hitta rätt utifrån enskilda behov.

Bankkonto

Låg risk till låg avkastning. Du bör givetvis leta upp ett lämpligt konto med bra ränta men även de bästa räntorna är just nu ganska låga och har du pengar som du inte tror dig behöva inom något år kanske ett annat alternativ till fortsatt låg risk kan passa.

Strukturerade placeringar

Detta är en sammansatt placering för att under en viss löptid nå förutbestämda villkor beträffande risk och chans till avkastning givet vissa marknadsförutsättningar. 

De varierar i svårighetsgrad men den enklaste formen som enklast kallas för en kapitalskyddad placering som är en sammansättning av en ränteplacering i kombination av en riskdel ofta mot en aktiemarknad.

Den fungerar så att efter en viss löptid så har investeraren sitt kapital tillbaka samt en avkastning om marknaden gått rätt. Denna kan passa en investerare som vill kombinera trygghet med viss chans till avkastning och som har en placeringshorisont att tillgå.

Mer komplicerade produkter som t ex Autocalls är svåra att här förklara i text utan dina förkunskaper är viktiga för att denna produkttyp skall anses lämplig. I dessa lite mer komplicerade produkter kan det finnas bra villkor och chanser till avkastning vid olika marknadslägen. Ofta är det så att en viss form av riskvilja ger också bättre chans till avkastning men du som investerare bör alltid veta vad du investerar i.

ISK – Investeringssparkonto

Detta är egentligen ingen investering utan snarare ett sätt att skatta på en viss placering. Innehavet i en ISK skattas schablonmässigt år för år och du kan göra uttag utan reavinstskatt. Det betyder att ju högre avkastning du har fått så skattar du mindre. Men har du förlorat pengar så skattar du mer.

Många väljer denna variant för bekvämlighetens skull och slipper tänka på K4-blanketter osv. Mer information får du av din rådgivare. Kostnaden för en ISK varierar och beror främst på hur mycket av jobbet du vill göra själv. Det finns de som är gratis där du som kund får göra allt jobb själv och det finns de som är via rådgivare där du får all nödvändig hjälp som t ex en passandebedömning om vad du bör investera i samt löpande bevakningen och rådgivning.

Kapitalförsäkring

Påminner skattemässigt om ISK. Du investerar i olika tillgångar med årlig schablonskatt istället för reavinstskatt. Den stora skillnaden är att det finns ett litet försäkringsmoment som slår in om du som äger en kapitalförsäkring avlider. Det värde som då finns i en kapitalförsäkring betalas då ut till förmånstagare med 101%.

Kapitalförsäkring går att teckna som engångsplacering eller som månadssparande och innehåller ofta fonder.

Om en kapitalförsäkring eller ISK är lämplig för just dig bör en specialist bedöma. 

Har du redan en kapitalförsäkring görs en bedömning om vilken nytta den gör i din ekonomiska situation.

Pensionsförsäkring

Kan vara tecknad privat eller tecknad som tjänstepension via din arbetsgivare. Enklast förklarat är att det är en del av din lön som skjuts upp och inte inkomstbeskattas just när du får den utan sparas till den dagen du går i pension och betalas då ut under en viss period. 

Detta i syfte att jämna ut din inkomst i livet för såväl levnadsstandard som beskattning.

Dessa förekommer ofta som två varianter – traditionell och egen förvaltning. Traditionell innebär att du som kund litar på att ditt pensionsbolag placerar alla medel på bra sätt och ger en återbäringsränta till dig. Räntan varierar över tid och brukar ha ett samband med hur börsen går.

Den egna förvaltningen betyder att du som kund antingen själv eller tillsammans med en rådgivare fattar beslut om vilka placeringar du bör ha. Vad du kan välja mellan är olika mellan bolagen men en allmän rekommendation är att ha en försäkring med ett stort utbud av investeringsprodukter för att ha rätt placering vid rätt tillfälle.

Ibland lönar det sig att byta pensionsbolag vilket idag är möjligt i en del fall.

 

 

Spargruppen innehar följande aktiva licenser:

insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

swedsec lr blå

Spargruppen är licensierad via Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.