45 minuter av din tid

Allt vi behöver är att under ca 45 minuter samtala om vad som viktigast för just dig.

Du får träffa en av våra rådgivare för att över en kopp fika gå igenom just dina behov.

Och är det så att ni kommer fram till att något bör ses över och eventuellt ändras så får du senare ett förslag på detta och vill du så kan vi också hjälpa dig.

Spargruppen innehar följande aktiva licenser:

insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

swedsec lr blå

Spargruppen är licensierad via Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.